Invitee is vrijwel volledig afhankelijk van sponsoring, giften en donaties van particulieren en organisaties. Alleen met deze steun kunnen wij mensen met kanker en hun naasten een warm welkom bieden. Jouw donatie stellen wij daarom bijzonder op prijs.

Stichting Invitee
rekeningnummer
NL66 SNSB 0902 4811 50

“Met verf en een kwast kan ik gevoelens uitdrukken
waar ik geen woorden voor heb”